Nedumeriri: “În duh și adevăr” (3)

Prima relatare a închinării la Iisus în Noul Testament este cea care se referă la adorarea magilor:

Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ, şi I s-au închinat.

Simetric, în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, citim despre închinarea bătrânilor:

Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, care şed înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor, au căzut cu feţele la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu.

Deloc accidental, închinarea biblică „cu fața la pământ” a ajuns în cultul ortodox sub numele de metanii.

Și acum întrebarea evidentă: este închinarea în duh și adevăr una care implică doar sufletul și mintea excluzând trupul, așa cum insinuează în context polemic criticii ortodoxiei?

Și cealaltă întrebare, la fel de evidentă: este metania biblică? Și corolarul: este absența metaniei nebiblică?

Este închinarea care implică omul întreg, trup-suflet, biblică?

Publicitate

Nedumeriri: „În duh și adevăr” (2)

Dacă închinarea adevărată este neîntrupată, sau trupul este irelevant în închinare, atunci înseamnă că îngenuncherea este inutilă? Împreunarea mâinilor mai este „în duh și adevăr”? Statul în picioare, la adunările mai vechi, în timpul citirii Scripturii, este o anulare a preceptului „în duh și adevăr”? În definitiv, am putea avea reverență „în duh și adevăr” în timp ce ne rugăm sau ascultăm citirea Scripturii sau cântăm, iar cu corpul putem sta oricum. Poziția Lotus este la fel de legitimă ca statul într-un picior. Baterea din palme la fel cu băgatul mâinilor în buzunar. Că doar inima contează.

Sunt consecvenți cei care acuză pe ortodocși că nu se închină în duh și adevăr cu propria poziție? Sunt aceștia în ADEVĂR? Sau versetul de mai sus e folosit utilitarist-polemic, dar nu consecvent-teologic?

Nedumeriri: „În duh și adevăr” (1)

Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr.

Dumnezeu Cuvântul a luat trup, într-adevăr, toată firea omenească inclusiv corporalul, ca să ne anunțe că trupul este inutil în închinare?

Este acest verset unul definitoriu, sau trebuie contextualizat cu toată învățătura lui Iisus despre trup, sau poate chiar cu toată învățătura Noului Testament despre trup, sau poate și cu învățătura Vechiului Testament despre trup?

Harlem Shake

Harlem Shake este exprimarea dansată a ideii că existența este absurdă și că fiecare om are propriul său adevăr. Este o celebrare aparent comunitară a atomizării lumii până la nivel de individ. Ceea ce îi adună împreună pe Harlem Shakers este concepția comună cu privire la individualizarea adevărului și absurdul existenței.

Dacă fiecare om are adevărul lui atunci adevărul nu există și toată comunicarea e un joc de limbaj.