Nedumeriri: „În duh și adevăr” (1)

Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr.

Dumnezeu Cuvântul a luat trup, într-adevăr, toată firea omenească inclusiv corporalul, ca să ne anunțe că trupul este inutil în închinare?

Este acest verset unul definitoriu, sau trebuie contextualizat cu toată învățătura lui Iisus despre trup, sau poate chiar cu toată învățătura Noului Testament despre trup, sau poate și cu învățătura Vechiului Testament despre trup?

Publicitate