Cugetări (24) – Luminare

Luminarea este procesul dez-înăbușirii adevărului.

Reclame