Cum a ajuns Creştinismul influent?

Christianity became increasingly culturally influential [in its first three centuries] not because it sought power but because it sought to serve.

Creştinismul a devenit din ce în ce mai influent cultural [în primele trei secole de existenţă] nu pentru că a căutat puterea ci pentru că a căutat să slujească.

Tim Keller via Emi Pavel (engleză, 53 min.)

Publicitate