Cugetări (22) – Convertirea

Oamenii nu se convertesc. Ei devin ceea ce încep să fie.

People do not convert. They become what they began to be.

Cugetări (1)

Erezia și păcatul sunt grăbiri, tentative de scurtare și scurtcircuitare a drumul rânduit al ființei, săriri de pe șină pentru a accelera devenirea. Făcând aceasta ființa se sinucide căci iese de pe făgașul potrivit șieși, plonjând în neanul non-devenirii și al non-ființării, omul neputând ființa prin sine însuși. Erezia și păcatul sunt continuumuri ale sinuciderii și ale morții. Murind vei muri, este avertizat Adam, dar curiozitatea autonomiei (o inversare a îndumnezeirii, nu prin har, ci prin propriul efort și voință luciferică) este prea mare pentru ca omul să-i poată rezista.