război și pace

Boul este pentru vreme de pace, calul este pentru vreme de război.
The ox is for peace, the horse is for war.