Cugetări (30) – Cine Este Biblic?

O premisă necesară și de bun simț pentru a fi biblic este apartenența la comunitatea de credință în care s-a scris, s-a păstrat, s-a adunat, s-a alcătuit (organic, fără impuneri sau sinoade ecumenice!) canonul Scripturii, și s-a perpetuat până în zilele noastre.

Corolar: sunt biblici cei care au dat lumii Biblia, nu cei care o interpretează infinit divergent și individual cu lentila hermeneutică a rațiunii autonome în lipsa conciliarității și a oricărei autorități în afara propriei persoane.

Publicitate