Cugetări (26) – Asceza

Orice formă de creștinism care nu pretinde asceză holistică este o formă de evanghelie a prosperității.
Asceza alimentară este corolarul trupesc al ascezei sufletești (și mentale), cele două formând împreună un tot unitar numit post, care se adresează întregulul om trup-suflet. Isaia (58) nu poate fi opus lui Iisus. La sfârșitul celor 40 de zile din pustie Iisus a flămânzit cu adevărat (Mt. 4:1) iar în Vinerea Mare a însetat cu adevărat (In 19:28).

Publicitate