Cugetări (4)

Argumentul este raționalizarea unei idei.

An argument is the rationalization of an idea.