Cugetări (7)

Orice ideologie și orice reducționism se dovedește mai devreme sau mai târziu un sistem închis auto-referențial. De aceea apofatismul Bisericii Răsăritene este singurul mod de menținere sau aspirație la sanitate mentală.