Temeiul Biblic al Cinstirii Fecioarei

„Cinstirea Fecioarei, a Maicii lui Dumnezeu, a fost pusă în relație, o dată pentru totdeauna, cu interpretarea tipologică a cultului vetero-testamentar de la Templu. Cea care a purtat pe Dumnezeu în pântecele ei a fost adevăratul „templu”, adevăratul „tabernacol”, „sfeșnicul” și „lăcașul” ultim al lui Dumnezeu.”

(John Meyendorff, Teologia Bizantină)

Chiar dacă nu am avea suport biblic explicit, dacă se cuvine să dăm cinstire celor vrednici de cinste, și dacă cu adevărat Maria este și astăzi mama lui Iisus, Dumnezeu adevărat, atunci este un lucru cu totul obișnuit și cu nimic extraordiar ca după Dumnezeu cea mai înaltă cinstire să fie dată mamei Celui căruia i se cuvine toată cinstirea și adorarea.

Publicitate